Please add a language module in the 'language' position
Registreren Inloggen

Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens ons via deze website. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Wij garanderen niet dat aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.