Please add a language module in the 'language' position
Registreren Inloggen

Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van digi‐Save BV. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.
Onze verwerkingen zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens

Als je een account hebt op deze website, verwerken wij van jou de gegevens die jij zelf aan ons ter beschikking hebt gesteld. Wij verwerken deze gegevens alleen om de overeengekomen dienst te kunnen verlenen. Ten slotte leggen wij informatie vast  (onder andere het gebruikte IP‐adres) met het oog op het samenstellen van  gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Documenten

Als je bij ons documenten aanbiedt om deze te voorzien van een waarmerk, slaan wij deze documenten niet langer op dan strikt noodzakelijk is. Wij slaan wel zogenaamde hashes op van de aangeboden documenten. Echter, deze hashes zijn zonder het document zelf nimmer meer te herleiden naar de inhoud van het document.

Als je hebt aangegeven dat je gebruik wilt maken van de service Go Notary, waarmerkt onze notaris de documenten en houdt hij deze in zijn archief zeven jaar aan. In dat geval heeft alleen onze notaris de documenten.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies worden gebruikt in het proces van inloggen en om ingelogd blijven technisch mogelijk te maken. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam‐ of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat

geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van onze website. Wij maken momenteel gebruik van Google Analytics cookies voor het bijhouden  van het aantal bezoekers op de website. Het betreft hier niet-functionele cookies.

Voor het plaatsen van niet‐functionele cookies vragen wij toestemming door middel van  een separate pop-up.

Kennisneming  gegevens

Je kunt jouw eigen gegevens en jouw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op jouw persoonlijke instellingenpagina. Als je wilt weten welke gegevens wij van je hebben vastgelegd of als je jouw gegevens wilt wijzigen, kan  je contact opnemen met onze klantenservice via info@digi‐save.nl.

Wijzigingen Privacy Policy

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op  deze pagina.

Vragen

Als u je vragen hebt over deze Privacy Policy of ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kan  je een e‐mail sturen naar onze klantenservice via info@digi‐save.nl.