Veel gestelde vragen

Rechtsgeldigheid

Zijn digitale handtekeningen van digi-stamp rechtsgeldig?

Jazeker! Je kunt hier de verklaring inzien.

PKI-overheidscertificaat

Bij de diensten van digi-stamp maken we gebruik van een digitaal PKI-overheidscertificaat. Het exclusief keurmerk van de Staat der Nederlanden. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via onze website op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving en Europese standaarden. Het PKI-overheidscertificaat wordt gebruikt voor het zetten van
rechtsgeldige digitale handtekeningen en is het legitimatiebewijs van onze diensten en notaris
(PKI beroepscertificaat en persoonsgebonden).

Rechtsgeldigheid

De digitale handtekeningen voldoen aan de eisen voor digitaal ondertekenen conform de wet elektronische handtekeningen artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek en aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG. Deze zeggen dat een digitale handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening.  Bij het gebruik van onze diensten worden tevens de basisgegevens en historie tijdens het ondertekenproces vastgelegd. Deze gegevens worden vastgelegd in een transactiebewijs (audit trail) en toegevoegd als bijblad in het PDF-document. De audit trail met loggegevens bewijzen de computeractiviteiten.